ZJAZD 90-LECIA

  Z ŻYCIA SZKOŁY

  liczba odwiedzin: 2591597

  Lista nauczycieli

  E-mail
   
   
  Woczka - Dębska Aneta W-DA
   
   
  Woźnikowska - Lepa Ola W-LO
   
   
  Gierek - Podolska Magdalena G-PM
   
   
  Mańka - Sgodzaj Mariola M-SM
   
   
  Foik - Winek Magdalena F-WM
   
   
  Porębski Aleksander - Dyrektor PA-D
   
   
  Kołodziej Alicja KA
   
   
  Wojna Andrzej WA
   
   
  Waloszczyk Angelika WA
   
   
  Kowalczyk Anna KA
   
   
  Lorek Anna LA
   
   
  Morajko Anna MA
   
   
  Grelowska Barbara GB
   
   
  Brych Bolesław BB
   
   
  Malicka Danuta MD
   
   
  Szymczyk Ewelina SE
   
   
  Fels Grzegorz FG
   
   
  Monika Grzybek
   
   
  Oleksyk Halina OH
   
   
  Bogusławska Irena BI
   
   
  Adamczyk Jacek AJ
   
   
  Orszulik Jan OJ
   
   
  Jerzy Jezusek
   
   
  Adamczyk Joachim AJ
   
   
  Panek Joanna PJ
   
   
  Osmelak Justyna GJ
   
   
  Kranz Katarzyna KK
   
   
  Politaj Katarzyna PK
   
   
  Szuba Katarzyna SK
   
   
  Magdalena  Krawczyk MK
   
   
  Waloszczyk Krzysztof WK
   
   
  Szromek Magdalena SM
   
   
  Aneta Malisz
   
   
  Balcerzak Małgorzata BM
   
   
  Stygienko Małgorzata SM
   
   
  Kobierski Marek KM
   
   
  Rumanowski Marek RM
   
   
  Ulejczyk Mariola - Wicedyrektor UM-W
   
   
  Marianna Matysiok MM
   
   
  Maciej Mąderek
   
   
  Radziszewski Michał RM
   
   
  Ewa Pakosz EP
   
   
  Bukal Piotr BP
   
   
  Beata Pośpiech BP
   
   
  Podolski Przemysław PP
   
   
  Rajwa Roman RR
   
   
  Grzegorz Stencel
   
   
  Agnieszka Sus AS
   
   
  Fic Tomasz FT
  tft@o2.pl
   
   
  Tomasz Trunk TT
   
   
  Chmura Urszula CU
   
   
  Żurek Wiesława ŻW
   
   
  Patrycja Wodarska
   
   
  Widuch Zbigniew WZ

  Kontakt

  • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. G. Morcinka w Rudzie Śląskiej
   sekretariat@lo2morcinekrudasl.pl

   Elektroniczna skrzynka podawcza – ePUAP: (Identyfikator w ePUAP)
   IILOMorcinek
  • 32 242 01 25,

  Morcinek w obiektywie