MENU

  Kalendarium Terminarz zebrań Rada Rodziców Ubezpieczenie Dziennik elektroniczny

   

  Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/22


   

  12.11.2021  - dzień wolny
  07.01.2022  - dzień wolny
  02.05. 2022 - dzień wolny
  04. 05. 2022 - matura język polski
  05. 05. 2022 - matura matematyka
  06. 05. 2022 - matura język angielski
  09. 05. 2022 - matura język angielski PR
  17. 06. 2022 - po Bożym Ciele

   

   


   

   

  Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 -> Zobacz szczegółowy kalendarz

   

  Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

  1.  

   

  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  1 września 2021 r.

   

  Podstawa prawna:

  - § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

   

  1.  

  Zimowa przerwa świąteczna

   

  23 - 31 grudnia 2021 r.

   

  Podstawa prawna:

  § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
  z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

   

  1.  

  Ferie zimowe

   

  • 17 - 30 stycznia 2022 r.

  Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

  • 24 stycznia - 6 lutego 2022 r.  

  Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

  31 stycznia - 13 lutego 2022 r. 

  Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

  • 14 – 27 lutego 2022 r. 

  Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

  Podstawa prawna:

  § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

   

  1.  

  Wiosenna przerwa świąteczna

   

  14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

   

  Podstawa prawna:

  § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

   

  5. 

   

  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

   

  29 kwietnia 2022 r.

   

  Podstawa prawna:

  § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

  § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

   

  6.

  Egzamin maturalny

   

  Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

   

  Podstawa prawna:

  art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 13227, z późn. zm.);

  § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.).

   

   

  7.

  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  w szkołach

  24 czerwca 2022 r.

   

  Podstawa prawna:

  § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).

   

  8.

  Ferie letnie

   

  25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

   

  Podstawa prawna:

  § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

   

  Kontakt

  • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. G. Morcinka w Rudzie Śląskiej
   sekretariat@lo2morcinekrudasl.pl

   Elektroniczna skrzynka podawcza – ePUAP: (Identyfikator w ePUAP)
   IILOMorcinek
  • 32 242 01 25,

  Morcinek w obiektywie