MENU

Informatyka Historia Matematyka Wychowanie fizyczne Szkoła nie tylko dla Einsteina

PILOTAŻ PROGR4MOWANIA 

Innowacja pedagogiczna wprowadzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W naszej szkole  innowacja oparta jest
o naukę programowania z wykorzystaniem robotów Lego Mindstroms oraz rozwijanie nowych pomysłów w tym zakresie w klasie Mechatronicznej.

Więcej informacji : PILOTAŻ PROGRAMOWANIA

 


IT SZKOŁA

Internetowy, otwarty program studiów e-learningowych w zakresie teorii oraz zastosowań

technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w którym nasza szkoła bierze udział od 2013 roku.

Więcej informacji: IT SZKOŁA

 


OD ALGORYTMU DO ZAWODOWCA

Organizatorem projektu jest ŚMCEBI – Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych wraz z Fundacją EDU-RES. W projekcie celem jest rozwijanie umiejętności
z zakresu programowania i algorytmiki poprzez wykorzystanie język programowania Python.

Więcej informacji: Od_ALGORYTMU_DO_ZAWODOWCA.pdf

 


 

INFOSTR@DA”

 

 

INFOSTR@DA” to mający siedmioletnią tradycję cykl spotkań, warsztatów i pokazów edukacyjnych o charakterze popularno-naukowym, przybliżający grafikę i nowe technologie młodym ludziom, szczególnie maturzystom.

Więcej informacji: INFOSTR@DA

 

 


 

CYFROWOBEZPIECZNI.PL - BEZPIECZNA SZKOŁA CYFROWA

 

Ogólnopolski projekt międzyszkolny, którego celem jest zwiększenie wiedzy i świadomości uczniów, nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu
i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Aktywnie uczestniczymy w projekcie  biorąc udział w konwencie
oraz szkoleniach dla nauczycieli. Uczniowie biorą udział w konkursach pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej

Więcej informacji: CYFROWOBEZPIECZNI.PL


 

SZKOLNA LOKALNA AKADEMIA CISCO

CISCO  jest   największym na świecie producentem profesjonalnych rozwiązań sieciowych i zarazem ośrodkiem szkolącym w zakresie sieci komputerowych.  Fakt ten  stwarza ogromne możliwości rozwojowe  uczniów naszej szkoły i zwiększa ich szanse na rynku pracy.

Więcej informacji: SZKOLNA LOKALNA AKADEMIA CISCO


 

Kontakt

  • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. G. Morcinka w Rudzie Śląskiej
    sekretariat@lo2morcinekrudasl.pl

    Elektroniczna skrzynka podawcza – ePUAP: (Identyfikator w ePUAP)
    IILOMorcinek
  • 32 242 01 25,

Morcinek w obiektywie