ZJAZD 90-LECIA

  Informatyka Historia Matematyka Wychowanie fizyczne Szkoła nie tylko dla Einsteina

   

   

   

  PROJEKT „SZKOŁA NIE TYLKO DLA EINSTEINA"

   

  Od stycznia 2017 w naszej szkole realizowany jest projekt „SZKOŁA NIE TYLKO DLA EINSTEINA" finansowany
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014/2020  a koszt uczestnictwa ucznia w projekcie pokrywany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów klas gimnazjalnych.

  W ramach dodatkowych zajęć z języków obcych, matematyki i przedmiotów przyrodniczych można poszerzyć wiedzę
  i rozwijać swoje pasje. Zajęcia pozwalają również wyrównywać szanse uczniów z trudnościami edukacyjnymi (zajęcia wyrównawcze) oraz adaptacyjnymi (zajęcia pedagogiczne).
  W ramach działań podjętych w projekcie każdy gimnazjalista może skorzystać z indywidualnych konsultacji z pedagogiem. Dzięki projektowi szkoła wzbogaciła
  się o sprzęt komputerowy i audiowizualny oraz cenne pomoce naukowe.

   

  Kontakt

  • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. G. Morcinka w Rudzie Śląskiej
   ul. Jankowskiego 22
  • 32 242 01 25,

  Morcinek w obiektywie

  Mapa

  Kontakt ePUAP

  ePUAP: Elektroniczna skrzynka podawcza – ePUAP: (Identyfikator w ePUAP)
  IILOMorcinek