ZJAZD 90-LECIA

  Documaster Egzamin maturalny Elektroniczna skrzynka podawcza – ePUAP Rzecznik Praw Dziecka Podręczniki i programy nauczania Harmonogram konsultacji nauczycieli 2022/23


   

  Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a  widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

  W celu dostarczenia do  II Liceum Ogólnokształcącego z Odziałami Dujęzycznymi im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl Przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji Liceum.

  Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych i doręczania dokumentów elektronicznych do II Liceum Ogólnokształcącego z Odziałami Dujęzycznymi im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej .:

  Pismo ogólne:

  https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/najnowsze-uslugi/najnowsze-uslugi-centralne-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe

  W celu wysłania pisma ogólnego należy zalogować się na konto ePUAP i przejść ścieżkę:

  1. „Katalog spraw” »

  2. „Najnowsze usługi” »

  3. „Najnowsze usługi centralne” »

  4. „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” »

  4.  „Załatw sprawę” »

  5. W polu "Wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo" wpisujemy Ruda Śląska i wyszukujemy podmiotu: 
  II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GUSTAWA MORCINKA (41-710 RUDA ŚLĄSKA, WOJ. ŚLĄSKIE)

  6. Należy wypełnić żądane pola formularza

  Do formularza można dodawać załączniki o następujących rozszerzeniach: .doc, .docx, .gif, .jpg (.jpeg), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif(.tiff), .txt, .xls, .xlsx, .xml.

  Rozmiar wszystkich załączników: maksimum 150 MB.  

  Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane.

  Odnośnie spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu osoby wnoszącej pismo oraz jej podpisu.

      

  Kontakt

  • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. G. Morcinka w Rudzie Śląskiej
   ul. Jankowskiego 22
  • 32 242 01 25,

  Morcinek w obiektywie

  Mapa

  Kontakt ePUAP

  ePUAP: Elektroniczna skrzynka podawcza – ePUAP: (Identyfikator w ePUAP)
  IILOMorcinek