ZJAZD 90-LECIA

  Kalendarium Terminarz zebrań Rada Rodziców Ubezpieczenie Dziennik elektroniczny Harmonogram konsultacji nauczycieli 2023/24

   

  Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/24


   

  Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/24

  13. 10. 2023 r. – dzień wolny

  02. 05. 2024 r. – dzień wolny

  07. 05. 2024 r. - matura język polski

  08. 05. 2024 r. - matura matematyka

  09. 05. 2024 r. - matura język angielski

  13. 05. 2024 r. - matura język angielski PR i DJ

  31. 05. 2024 r. – po Bożym Ciele

   

   


   

   

  Kalendarz roku szkolnego 2023/2024 -> Zobacz szczegółowy kalendarz

   

  Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

   

   

  1.

  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  4 września 2023 r.

   

  Podstawa prawna:

  § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

  2.

  Zimowa przerwa świąteczna

  23 - 31 grudnia 2023 r.

   

  Podstawa prawna:

  § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

  3.

  Ferie zimowe

  • 15 - 28 stycznia 2024:

  dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

  • 22 stycznia – 4 lutego 2024: podlaskie, warmińsko-mazurskie
  • 29 stycznia – 11 lutego 2024: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
  • 12 – 25 lutego 2024: kujawsko-pomorskie, lubuskie,

  małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

   

  Podstawa prawna:

  § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie

  organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn.zm.).

  4.

  Wiosenna przerwa świąteczna

  28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

   

  Podstawa prawna:

  § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

   

  5.

  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

  26 kwietnia 2024 r.

   

  Podstawa prawna:

  § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

  6.

  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

  5 stycznia 2024 r.

   

  Podstawa prawna:

  § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

  7.

  Egzamin maturalny

  Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

   

  Podstawa prawna:

  art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz

  - § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.) i § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1644).

   

  11.

  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

  21 czerwca 2024 r.

   

  Podstawa prawna:

  § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z póź., zm.).

  12.

  Ferie letnie

  22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

   

  Podstawa prawna:

  § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

  Kontakt

  • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. G. Morcinka w Rudzie Śląskiej
   ul. Jankowskiego 22
  • 32 242 01 25,

  Morcinek w obiektywie

  Mapa

  Kontakt ePUAP

  ePUAP: Elektroniczna skrzynka podawcza – ePUAP: (Identyfikator w ePUAP)
  IILOMorcinek