MENU

Informacje o fundacji Jak wpłacać 1% Druk przelewu Program e-pity 2015 Przyjazna Szkoła

Informacje o fundacji


  Fundacja Pracownicza PRO-EKO została powołana w 1993r. z inicjatywy dyrekcji ówczesnej Elektrowni Łaziska oraz organizacji związkowych działających na terenie zakładu.

Od 2006 roku zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

  Działalność fundacji ukierunkowana jest przede wszystkim na pomoc społeczności lokalnej
i koncentruje się na trzech głównych obszarach:

 • Pomoc chorym
 • Pomoc dzieciom i młodzieży
 • Pomoc placówkom służby zdrowia.

  PRO-EKO obdarza opieka osoby chore, starsze, niepełnosprawne. Dla nich udzielona jest pomoc organizacyjna bądź finansowa. Głównie dla tych osób fundacja udostępnia swoje konto bankowe, na którym można gromadzić środki z 1% podatku dochodowego, jak i innych darowizn.

  PRO-EKO aktywnie włącza się w programy ukierunkowane na dobro dzieci i młodzieży.
Wspiera programy badań profilaktycznych dla najmłodszych, od lat udziela pomocy w prowadzeniu „Zielonych lekcji” dla uczniów kl. III, organizuje koncerty wspólnie z Filharmonią Śląską dla młodzieży szkolnej. Dofinansowuje hospicja i domy pomocy społecznej dla dzieci. Szczególną troską Fundacja obdarza młodzież poprzez promowanie różnych form wypoczynku. W okresie wakacyjnym wspiera organizację kolonii charytatywnych dla dzieci z ubogich rodzin.

  Fundacja pomaga także placówkom oświatowym zarówno w wyposażaniu w sprzęt, jaki
i w drobnych pracach remontowych. Aktywnie promuje rozówj sportu i turystyki z myślą
o prawidłowym rozwoju fizycznym najmłodszych oraz pomaga w organizacji imprez sportowo-turystycznych.


 

Kontakt

 • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. G. Morcinka w Rudzie Śląskiej
  sekretariat@lo2morcinekrudasl.pl

  Elektroniczna skrzynka podawcza – ePUAP:
  IILORudaSlaskie
 • 32 242 01 25,

Morcinek w obiektywie