MENU

 

O szkole

 

Motto naszej szkoły:

"Nie wystarczy coś wiedzieć trzeba też umieć to zastosować,

nie wystarczy chcieć, trzeba działać"

J. W. Goethe

    

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej jest szkołą publiczną. W szkole realizujemy szeroki zakres działań pedagogicznych, pomocnych we wszechstronnym rozwoju uczniów. Przekazujemy  efektywnie umiejętności i wiedzę, dzięki czemu nasi  uczniowie  bez trudu radzą sobie na wymarzonych studiach.

Zawsze poszukujemy mocnych stron każdego ucznia i czynimy z nich podstawę do harmonijnego rozwoju. Pomagamy w odkrywaniu uczniowskich pasji, talentów i zapewniamy warunki do ich realizacji. W proces pedagogiczny wdrażamy innowacyjne rozwiązania organizacyjne, wychowawcze oraz  nowoczesne i skuteczne przedsięwzięcia edukacyjne.

Mamy doświadczenie w pracy z uczniem zdolnym. Takim osobom proponujemy udział w pracach kół naukowych, prowadzonych przez uznanych specjalistów, mających wieloletnie doświadczenie zawodowe i doskonały warsztat dydaktyczny. Uczniom szczególnie uzdolnionym zapewniamy możliwość pogłębiania  zainteresowań w ramach indywidualnych programów nauki.

Nasza szkoła zapewnia:

 • fachową pomoc wysoce wykwalifikowanych specjalistów i nauczycieli pracujących z pasją, wrażliwych na potrzeby dzieci i młodzieży,
 • naukę języków obcych (język angielski, język niemiecki, język francuski, język hiszpański, język włoski, język rosyjski, opcjonalnie także język chiński),
 • możliwość wyjazdów uczniów na obozy naukowe, sportowe, różnego rodzaju wycieczki jedno- oraz kilkudniowe, imprezy  integracyjne i turystyczne, w tym również wycieczki zagraniczne połączone z nauką języków obcych,
 • uczestnictwo w licznych szkolnych imprezach, takich jak: Rajd Morcinka, Święto Teatru, Koncert Noworoczny, Festiwal Piosenki Obcojęzycznej, Dni Humanistyki, Tydzień Nauk Matematyczno – Przyrodniczych, Tydzień Języków Obcych, Bal Zimowy,
 • doskonalenie umiejętności oratorskich oraz autoprezentacji, poprzez udział w Debatach Oxfordzkich,
 • zdobywanie wiedzy z zakresu historii i kultury Górnego Śląska,
 • pomoc pedagoga i psychologa szkolnego,
 • opiekę higienistki szkolnej,
 • fachową pomoc nauczycieli bibliotekarzy w wyszukiwaniu informacji, możliwość korzystania z bogatego księgozbioru biblioteki szkolnej oraz czytelni.

Oferujemy także pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczniowie, którzy potrzebują fachowego wsparcia w  przyswajaniu wiedzy, mogą korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych.

„Morcinek” to nowoczesna szkoła na miarę XXI wieku.

Nasi uczniowie mają dostęp do bezprzewodowego Internetu na terenie całej szkoły!

Szkoła posiada nowoczesną pracownię terminalową z szeroką bazą oprogramowania. Pracownie lekcyjne są nowe, zaopatrzone w wysokiej jakości sprzęt audiowizualny i pomoce dydaktyczne, takie jak ekrany ścienne z rzutnikami czy też tablice interaktywne, które we współczesnych czasach są niezbędne w przekazywaniu treści edukacyjnych. Tablice te wspierane przez interaktywne oprogramowania, stają się nowoczesną formą, przemawiającą szybciej i sprawniej do naszych uczniów.

Nasi uczniowie zdobywają wiedzę pod patronatem:

 • Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
 • Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
 • Microsoftu

Szkoła ma także podpisane umowy partnerskie z:

 • Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Wydziałem Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
 • Kolegium Języków Obcych w Gliwicach
 • Wyższą Szkołą Technologii Informatycznych w Katowicach.

 

 

 

Kontakt

 • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. G. Morcinka w Rudzie Śląskiej
  sekretariat@lo2morcinekrudasl.pl

  Elektroniczna skrzynka podawcza – ePUAP:
  IILORudaSlaskie
 • 32 242 01 25,

Morcinek w obiektywie