ZJAZD 90-LECIA

   

   

  Z DELFem w świat!

  Czym jest dyplom DELF?

      To uznawane na całym świecie, oficjalne i ważne bezterminowo, potwierdzenie znajomości języka francuskiego na 6 poziomach. Ponadto stanowi świadectwo dodatkowych kwalifikacji, które w przypadku chęci wyjazdu na francuskie uczelnie (te na wyższych poziomach) zwalnia z wstępnych egzaminów językowych. Każdy poziom składa się z 4 części:

  •  rozumienia ze słuchu,
  •  rozumienia tekstu pisanego,
  • wypowiedzi pisemnej i ustnej.

       Przygotowanie do dyplomu DELF nie tylko rozwija nasze umiejętności językowe, daje odniesienie co do naszego poziomu językowego, stanowi bodziec do dalszej nauki, ale również przygotowuje nas do egzaminu maturalnego czy swobodnego korzystania z języka w krajach francuskojęzycznych.

  Kontakt

  • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. G. Morcinka w Rudzie Śląskiej
   ul. Jankowskiego 22
  • 32 242 01 25,

  Morcinek w obiektywie

  Mapa

  Kontakt ePUAP

  ePUAP: Elektroniczna skrzynka podawcza – ePUAP: (Identyfikator w ePUAP)
  IILOMorcinek