ZJAZD 90-LECIA

  Z ŻYCIA SZKOŁY

  liczba odwiedzin: 2591681

   

   

  Z DELFem w świat!

  Czym jest dyplom DELF?

      To uznawane na całym świecie, oficjalne i ważne bezterminowo, potwierdzenie znajomości języka francuskiego na 6 poziomach. Ponadto stanowi świadectwo dodatkowych kwalifikacji, które w przypadku chęci wyjazdu na francuskie uczelnie (te na wyższych poziomach) zwalnia z wstępnych egzaminów językowych. Każdy poziom składa się z 4 części:

  •  rozumienia ze słuchu,
  •  rozumienia tekstu pisanego,
  • wypowiedzi pisemnej i ustnej.

       Przygotowanie do dyplomu DELF nie tylko rozwija nasze umiejętności językowe, daje odniesienie co do naszego poziomu językowego, stanowi bodziec do dalszej nauki, ale również przygotowuje nas do egzaminu maturalnego czy swobodnego korzystania z języka w krajach francuskojęzycznych.

  Kontakt

  • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. G. Morcinka w Rudzie Śląskiej
   sekretariat@lo2morcinekrudasl.pl

   Elektroniczna skrzynka podawcza – ePUAP: (Identyfikator w ePUAP)
   IILOMorcinek
  • 32 242 01 25,

  Morcinek w obiektywie