MENU

 

Creative Training

       Uczestnicy tych zajęć będą rozwijać się na polu filologii angielskiej w sposób niecodzienny - poprzez tworzenie filmów, animacji komputerowych, rysowanie komiksów, przeprowadzanie wywiadów.

       Inspiracją do wspomnianych działań będzie czytanie i omawianie różnych tekstów kultury z zakresu literatury anglojęzycznej, filmu, sztuki. Uczestnicy zajęć będą również współpracować z uczniami z innych krajów i tworzyć międzynarodowe projekty językowe.

      Mocną stroną modułu jest współpraca z uczniami i native speakerami innych krajów oraz przygotowanie do państwowych egzaminów: FCE/CAE/CPE ( z możliwością zdawania na terenie szkoły).

      Specyfika proponowanych działań w dużej mierze zakłada pracę grupową, dzięki której uczniowie będą rozwijać umiejętność współdziałania, a także prezentowania efektów swojej pracy, doskonaląc przy tym język angielski na najwyższym poziomie.

 

Kontakt

  • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. G. Morcinka w Rudzie Śląskiej
    sekretariat@lo2morcinekrudasl.pl

    Elektroniczna skrzynka podawcza – ePUAP:
    IILORudaSlaskie
  • 32 242 01 25,

Morcinek w obiektywie